Vnitřní obal oka

Vnitřní vrstva oka se skládá ze sítnice a pigmentového epitelu, který je důležitý pro látkovou výměnu buněk sítnice.

SÍTNICE = retina – můžeme ji rozdělit na dvě části:
a] slepou část – neobsahuje žádné smyslové elementy
b] optickou část – tato část sítnice má 10 vrstev, přiléhá na cévnatku a končí vpředu tzv. obloukovitou klikatou linií, která ji odděluje od slepé části sítnice, vnitřní plocha sítnice sousedí se sklivcem.

V sítnici jsou uloženy světločivné elementy – tyčinky a čípky, jejichž podrážděním začíná proces vidění. V lidské sítnici je asi 130 milionů smyslových buněk, čípku je asi 7 milionů, nejvíce je jich v centrální jamce, což je místo nejostřejšího vidění, jejich počet směrem k periferii klesá. Čípky nám umožňují ostré vidění za denního světla a pomocí jich rozlišujeme barvy. Tyčinek je asi 120 milionů, tyčinky se nacházejí mimo jamku nejostřejšího vidění, nejvíce jich je asi 5 mm od středu centrální jamky, kde jsou nahromaděny ve formě prstence. Tyčinkami rozeznáváme světlo a tmu a umožňují nám vidění za šera a za tmy.

Mezi zvláštní úseky sítnice patří:
papila – je místem výstupu nervových vláken ze sítnice do zrakového nervu
fovea centralis – je to jamka nejostřejšího vidění, nachází se na zadním pólu oka, je veliká asi 1,5 mm.
macula lutea (žlutá skvrna) označujeme 3 – 5 mm velkou oblast kolem fovey a je nazývána také centrální krajinou.

ZRAKOVÁ DRÁHA
Svazky zrakových vláken probíhají v sítnici radiálně směrem k zadnímu pólu oka, spojují se v místě nazývaném papila zrakového nervu a zde pak opouští oko jako zrakový nerv. Podráždění světločivných buněk je odváděno z oka do mozku, tomuto spojení říkáme zraková dráha. Zraková dráha je tvořena nervovými buňkami a jejich vlákny. Na nervové buňce rozlišujeme tělo buňky a výběžky (dendrity a neurity). Podle uspořádání těchto buněk dělíme zrakovou dráhu na tři části: Primární zraková dráha je tvořena bipolárními nervovými buňkami uloženými v sítnici, tyto buňky jsou spojeny pomocí tzv. dendritů se světločivnými buňkami, ty jsou pak dále pomocí tzv. neuritů spojeny s nervovovými buňkami multipolárními, které tvoří sekundární zrakovou dráhu. Jádra multipolárních buněk leží rovněž v sítnici, ale neurity těchto buněk opouští oko jako zrakový nerv, procházejí kanálkem zrakového nervu do střední jámy lební, kde dochází k částečnému překřížení vláken, toto překřížení se označuje jako tzv. chiasma. Dále neurity pokračují až do tzv. primárních zrakových center. Terciální zraková dráha je tvořena buňkami, jejichž neurity končí v buňkách korového zrakového centra, to se nachází v týlním laloku. Zde dochází ke vzniku zrakového vjemu.

Čtěte také:
Stavba oka
Pevný obal oka
Střední vrstva oka
UV záření a jeho vliv na oko
Příznaky očního onemocnění

Komentáře

Pages comments: Reply to # - Zrušit