Zopakovat poslední objednávku

UV záření a jeho vliv na oko


UV záření vzniká jako součást slunečního záření, které se při dopadu na zem rozptyluje ve vrstvách atmosféry a čím déle atmosférou prochází, tím menší je jeho působení na zemském povrchu. Zdrojem ultrafialových paprsků je hlavně Slunce, ale i jiné zdroje tepla, jako je elektrický oblouk nebo tzv. horské slunce. Důsledkem porušení ozónové vrstvy dochází ke zvýšení jeho propustnosti a tím i možnosti vzniku zdravotních rizik, zejména u citlivých lidí a dětí, ve větších dávkách pak může poškodit zrak a kůži.

Ultrafialové paprsky jsou při dopadu na oko zachycovány povrchovými vrstvami rohovky a poškozují tak zejména její epitel (vnější vrstva rohovky), účinek UV záření se projeví většinou až po delší době (6–12 hod), projevuje se úpornými bolestmi očí, slzením, světloplachostí a křečovitým sevřením víček. Tyto obtíže jsou způsobeny odlupováním epitelu rohovky a drážděním citlivých nervových zakončení v rohovce. Toto onemocnění dostalo název opthalmia nivalis, protože nejčastěji vzniká při vystavení oka odraženým paprskům na sněžných pláních nebo od zrcadlících se vodních ploch. Stejné onemocnění způsobují i jiné zdroje UV záření, jako je např. horské slunce, rtuťové a křemíkové lampy. Obdobné onemocnění vzniká při svařování elektrickým obloukem, pak jej nazýváme opthalmia elektrica. Léčení je symptomatické, postiženému se do oka kapou analgetika (proti bolesti), přikládají se studené obklady a doporučuje se pobyt v tmavé místnosti, popřípadě se rohovka kryje mastí s antibiotiky. 

Ultrafialové paprsky mohou kromě rohovky poškodit také čočku, a tak zapřičinit vznik šedého zákalu nebo mohou poškodit sítnici, popálit kůži víček, podpořit vznik benigních nádorů kůže a melanomu.

Důležitá je prevence, je nutné oči chránit brýlemi se speciálními absorpčními skly, která zajišťují 100% ochranu před UVA a UVB zářením.

UV záření můžeme rozdělit na:
UVA (dlouhovlnné 315 – 400 nm) – vyvolává podráždění kůže a má i vliv na možný vznik melanomu

UVB (středněvlnné 280 – 315 nm) – způsobuje akutní poškození kůže, je silnější a intenzivnější v létě, je příčinou spálení kůže a vzniku melanomu

UVC (krátkovlnné 280 – 100 nm) – je pohlcováno ozónovou vrstvou, to znamená, že UV záření dopadající na Zemi je tvořeno UVA (90–99%) a UVB (1–10%) zářením

Kontaktní čočky s UV filtrem (TopVue Monthly) pomáhají chránit oko před účinky škodlivého UV záření, ale nejsou náhradou ochranných pomůcek ani slunečních brýlí s UV filtrem, je to proto, že nekryjí celý povrch oka. Na trhu se dnes objevuje mnoho typů kontaktních čoček s UV filtrem, ale není to samozřejmostí, každý výrobce většinou nabízí aspoň jeden typ kontaktní čočky s UV filtrem. O tom, zda má kontaktní čočka UV filtr, se uživatel dočte na obalu nebo na příbalovém letáku.

Komentáře

Přidat komentář