Tupozrakost (amblyopie)

Funkční vada zraku, která zhoršuje zrakovou ostrost a ovlivňuje prostorové vnímání

Jedná se o snížení zrakové ostrosti nejčastěji u jednoho oka, kterou je možné za určitých podmínek léčit. Pojďme se podívat na tupozrakost hezky z blízka.

Původ a příznaky amblyopie

Původ amblyopie můžeme rozdělit na vrozenou a získanou .
Projevuje se u 3–4 % dětí a v celkové populaci tato vada zraku postihuje 1–5 % populace.

Typickým příznakem amblyopie je snížená schopnost vidění jedno oka .
Hovoříme tedy o tom, že mozek začne potlačovat obraz z méně vidoucího oka a zpracovává obraz pouze z lépe vidoucího oka, aby potlačil dvojí vidění. Slabší oko mozek v podstatě vyřadí z provozu a tím je značně ovlivněno i prostorové vnímání.
Ačkoli je amblyopie spíše jednostrannou oční vadou, existují i případy, kdy jsou postiženy vadou obě oči.

Amblyopii lze rozdělit na:

  • Amblyopii strabismickou (podmíněna šilháním)
  • Amblyopii anizomeropickou (výrazně odlišné refrakce na obou očích)
  • Amblyopii vycházející z nedostatečné či nulové stimulace zrakové kůry

Můžeme se však setkat i se smíšenou amblyopií, u které můžeme určit více než jeden amblyogenní faktor.

Projevy amblyopie u dětí

Protože se jedná o vadu, která není na první pohled vidět, můžeme ji rozpoznat podle toho, jak se dítě chová. V první řadě je důležité uvědomit si, že dítě vidí v podstatě normálně .
Dítě si totiž neuvědomuje, že jeho mozek používá pouze jedno oko. Pohled pouze jedním okem však ztrácí schopnost prostorového vidění a následkem toho je zpravidla špatný odhad vzdáleností a zhoršená prostorová orientace.

Je-li dítě tupozraké, může u něj pozorovat následující signály:
  • časté zakopávání
  • vrážení do věcí
  • vyhýbání se některým hrám
  • sklánění hlavy k jedné straně
  • mhouření očí
  • přivírání jednoho oka
Tyto signály jsou zřetelnější, je-li dítě unavené.

Tupozraké dítě bývá často označované jako „nemotorné“, ale souvislost s oční vadou v tom příliš rodičů nevidí. Ale jsou to právě rodiče, kteří mají v rozpoznání tupozrakosti a následné léčbě mimořádně důležitou roli.

Jednoduchý zrakový test aneb hra na Kyklopa
Můžete hrát venku nebo doma a potřebujete k tomu malé věci, které dítě zná.
Zakryjte dítěti pravé oko a pokládejte před něj drobné předměty a ono jednoduše říká, co to je. Poté oko odkryjte a nechte dítě rozkoukat. Poté zakryjte dítěti levé oko a proces zopakujte.
Pakliže si všimnete značného rozdílu v rozpoznávání předmětů u jednoho z očí, informujte o tom pediatra.

Léčba amblyopie u dětí

tupozraké dítě

Ideální čas zahájení léčby je zhruba okolo 3. roku věku dítěte .
Čím déle je vada odhalena, tím se podmínky dítěte pro úspěšnou léčbu ztěžují a v horším případě se dítěti už nedá pomoci.
Zjistí-li se amblyopie kolem 7. roku dítěte, je naděje na zlepšení již značně malá, protože zrakové funkce se vyvíjejí zhruba do 8 let věku .
Podstatou úspěšné léčby je odstranění příčiny, která tupozrakost způsobuje.
V závažnějších případech to je např. operační řešení šilhání či vrozeného šedého zákalu. V běžných případech jsou pro léčbu předepsané brýle, stanoví se použití očních náplastí, kontaktních čoček nebo tzv. okluzoru (clona na brýlové sklo).
Mějte prosím na paměti, že tuto zrakovou vadu nelze řešit operativním zákrokem !
Neobjevíte-li oční vadu včas, následky mohou být skutečně vážné.

Cílem léčby je znovu zapojit méně vidoucí oko. Pokud se zdravé oko zakryje, mozek opět zapojí do činnosti méně vidoucí oko a zrakové funkce se tak začnou pomalu obnovovat.
Jedná se o dlouhodobý proces , který vyžaduje úzkou spolupráci mezi rodiči a očním lékařem.
Mimo zakrývání méně vidoucího oka bývá součástí léčby i pleoptické cvičení (pro komplexní rozvoj zrakových funkcí). Jedná se o rozvoj barvocitu, vnímání světelných podnětů či zlepšení orientace v prostoru. Většinou se jedná o cvičení prováděná formou her, které děti baví.
Budete-li k léčbě přistupovat pozitivně, výsledek bude jistě výborný. Při správné léčbě může být nakonec postižené oko ve stejné kondici, jako zdravé oko.

Důležité je, být dítěti při léčbě velkou oporou , protože duše dítěte je velmi křehká. Není výjimkou, že dítě léčbu odmítá. Nechce nosit brýle s okluzorem, nebo mít zalepené oko. Pro dítě to bývá často velmi traumatizující záležitost, protože vypadá jinak než ostatní. Proto dítěti pořiďte brýle, které se mu líbí a klidně připlaťte za okluzor s obrázkem. Důležité je, udělat pro úspěšnou léčbu maximum . Vězte, že vřelým přístupem, neustálým vysvětlováním, proč jsou tyto kroky nutné a skutečně s velkou dávkou trpělivosti léčba zajisté přinese své ovoce.

Následky neléčené amblyopie

V případě, že se tupozrakost neodhalí včas, je dítě do života značně limitováno např. výběrem povolání. Ovšem nejhorší zůstává fakt, že člověk má od útlého věku funkční pouze jedno oko . U těžší formy tupozrakosti vidí postižený méně vidoucím okem pouze na vzdálenost do jednoho metru pouze obrysově. V případě vážného úrazu zdravého oka tak může přijít člověk rázem v podstatě o zrak.

Komentáře (2)

Máte nějaké otázky nebo názor?
Lenka Včeláková

Dobrý den, syn 4 roky se léčí s tupozrakostí. Od září brýle 3 a 2 dioptrie (naměřené dioptrie 5 a 3). Teď jsme měsíc a půl lepili lepší oko okluzorem ( celodenní nošení, ráno zalepit večer sundat). Včera na kontrole, slabší oko se zlepšilo, viděl na 40% a teď po lepení 80%. Dostali jsme kapky Atropin a máme kapat každé ráno jednu kapku po dobu 3 týdnů do ,,lepšího oka,, aby se rozostřilo vidění a oči spolupracovali. Dneska jsme poprvé kápli, zornička je opravdu veliká. Znepokojuje mě po přečtení přívalového letáku, že je to vlastně droga-jed... Je normální postup takto léčit tupozrakosri? A je v pořádku kapat tyto kapky každý den po delší dobu? Děkuji za odpověď

Odpověď info@cocky-online.cz

Dobrý den, děkujeme Vám za otázku. Ano, rozkapávání oka je běžný postup. Jde o to, že zdravému oku není zrak omezen úplně, jako je tomu v případě okluzoru. Pokud by se okluzor nosil příliš dlouho, zvyšuje se riziko, že se zhorší zrak i u zdravého oka. Z toho důvodu se pak přechází na Atropin. Pohled přes rozkapané oko je jen rozmazaný, a tak je spolupráce obou očí efektivnější. Atropin jsou oční kapky na předpis, jde o lék a pokud se používá dle předpisu, není zdraví škodlivý. Pokud chcete synovi zrak co nejvíce zlepšit, spolupracujte s očním lékařem. Léčba bývá zdlouhavá, ale věříme, že bude maximálně úspěšná a nakonec z toho budete mít dobrý pocit. Pokud byste měla další otázky, napište nám, rádi Vám pomůžeme. Pěkný den.

Jana Aertsová

Vnukovi odhalili tupozrakost v 5 letech. Po prvním a druhém dni cvičení (2x 1-2 h) se mu to slabší očičko trochu zakalilo, zčervenalo a v noci se budil s pláčem, že ho bolí hlava. Je to při zahájení léčby normální? J. Aertsová

Odpověď info@cocky-online.cz

Dobrý den, děkujeme Vám za otázku. Vzhledem k tomu, že neznámě kompletní anamnézu Vašeho vnuka, nedovolíme si takto na dálku radit. Každopádně tyto stavy řešte předně s ošetřujícím lékařem, který Vám poradí, jak postupovat dále. Hezký den.