Střední obal oka

Střední obal oka = ŽIVNATKA (uvea, tunica vasculosa bulbi) - je to
střední vrstva oka a je hustě protkána cévami a obsahuje buňky obsahující pigment. Skládá se ze tří tkání:
duhovky, řasnatého tělíska a cévnatky . Všechny tyto tkáně živnatky mají vyživovací funkci.

DUHOVKA - (iris) - tvoří přepážku mezi předním a zadním segmentem oka v
místě, kde rohovka přechází v bělimu, uprostřed má kruhový otvor zvaný zornice (pupila). Přední plocha duhovky, zadní
plocha rohovky a zornicová část čočky ohraničují přední komoru oční, zadní plocha duhovky, zbývající část čočky a
závěsný aparát čočky ohraničuje zadní komoru oční. Tyto komory jsou vyplněny komorovou vodou. Vnitřní okraj duhovky
nazýváme zornicový a vnější okraj pak kořenem duhovky, v duhovce probíhají svalová vlákna, která mají dvojí průběh,
radiálně, což je rozvěrač zornice a cirkulárně, což je svěrač zornice. Barva duhovky závisí na množství pigmentu ve
stromatu duhovky a na skladbě duhovkové tkáně, barva očí se během prvních let života mění, změna může nastat dokonce
i kolem desátého roku věku.

ŘASNATÉ TĚLÍSKO - (corpus ciliare) - má tvar prstence v průřezu
trojúhelníkového tvaru, zadní hranou je pokračováním cévnatky, přední hrana přechází v duhovku. Třetí hrana prstence
přechází v závěsný aparát čočky. Úlohou řasnatého tělíska je pomocí svaloviny měnit zakřivení čočky a účastní se také
akomodace. Podstatnou část prstence tvoří ciliární sval, který nám umožňuje vidění do blízka.

CÉVNATKA - (chorioidea) - hlavní úlohou cévnatky je výživa vnějších vrstev
sítnice, tyčinek a čípků. Zevní plochou sousedí s bělimou, na vnitřní plochu naléhá sítnice a vpředu přechází
cévnatka v řasnaté tělísko, je protkána velkým množstvím cév a obsahuje velké množství pigmentu.

Oblast mezi přední plochou duhovky, řasnatým tělískem, rohovkou a bělimou nazýváme duhovkorohovkový úhel ,
nejdůležitějším úkolem této oblasti je odtok komorové vody. Pokud dojde ke zhoršení průtoku komorové vody odvodnými
cestami, dojde ke zvýšení nitroočního tlaku a možným komplikacím.

Čtěte také:
Stavba oka
Pevný obal oka
Vnitřní vrstva oka
UV záření a jeho vliv na oko
Příznaky očního onemocnění

Komentáře

Máte nějaké otázky nebo názor?