Slzivost

Slzivost a vliv slz na nošení kontaktních čoček

Slzy jsou tvořeny slzným ústrojím, to se dá rozdělit na dvě části
  • Část slzotvorná je tvořena slznou žlázou a přídatnými slznými žlázkami, které se vyskytují v horním i dolním víčku a také ve spojivce. Slzná žláza je uložena v zevní horní části očnice a má dvě části očnicovou a víčkovou, většina vývodů očnicové části žlázy prochází přes část víčkovou, společně pak skrz spojivku ústí do spojivkového vaku, sem ústí také vývody menších slzných žlázek.
  • Část slzovodná , odvádí slzy do nosu. Slzy jsou pohybem víček roztírány po oku, část se vypaří a část odtéká do vnitřního koutku, kde se tvoří slzné jezírko a odcházejí odvodnými cestami. K odvodným cestám patří slzné body, slzné kanálky, slzný váček a nosní slzovod. Slzné body jsou umístěny na okraji horního a dolního víčka ve vnitřním koutku, tyto body přecházejí v slzné kanálky, které vedou k slznému váčku, než do váčku vstoupí spojí se v jeden. Slzný váček leží v prohlubenině slzné kůstky a v dolní části ústí do nosního slzovodu, který spojuje slzný váček s nosem.
slza

Odtok slz

Odtok slz je aktivní proces, kterému napomáhá mrkání, které je :
  • reflexní – ochrana před světlem, prachem a podrážděním
  • spontánní – je spojené s pohybem hlavy
  • vůlí ovládané

Frekvence mrkání je asi 5 až 15× za minutu a trvá přibližně 0,2–0,3 sekund . Slzy vytvářejí na rohovce slzný film, který má za normálních podmínek tloušťku 0,005 až 0,012 mm. Obnovuje se každých 10 až 30 sekund a udržuje rohovku hladkou a lesklou, aby správně plnila optické požadavky. Současně rohovku chrání před podrážděním, osycháním, cizími tělísky a podílí se na jejím metabolismu.

Slzný film se skládá ze tří vrstev

  • vnitřní vrstva - je nejblíže rohovky, je tvořena muciny a glykoproteiny, které rohovku zvlhčují a je produkována buňkami ve spojivce
  • střední vrstva – je produkována slznými žlázami, je nejsilnější a je tvořena vodnatým sekretem
  • vnější vrstva - je to olejová vrstva, je produktem mazových žlázek uložených ve víčkách, je-li tato vrstva nedostatečná, zůstane rohovka obnažená, protože vodnatá vrstva se rychle odpaří.

Slzy a jejich funkce

Slzy obsahují až 99% vody, 1% solí , v malé míře také glukózu, aminokyseliny a bílkoviny. Některé bílkoviny jsou pro slzy specifické, je to např. lysozym, ten udržuje pH a má baktericidní účinek na bakterie vyskytující se ve spojivkovém vaku.
Slzy hrají velkou roli při látkové výměně rohovky a v její průhlednosti. Přes slzný film je k rohovce přiváděn kyslík potřebný pro její výživu . Slzivost je tedy velmi důležitá pro pohodlné nošení kontaktních čoček. Položením kontaktní čočky na rohovku překryjeme část nebo i celou plochu rohovky a oběh slz je v tomto prostoru přerušen a tím i její metabolismus.
Při nedostatečné tvorbě slz dochází u měkkých hydrofilních čoček k osychání, usazeniny mazových složek slzného filmu nositele kontaktních čoček dráždí, čočky se tak stávají nepohodlné. U tvrdých čoček je při nedostatečné tvorbě slz narušena adheze čočky k oku. Při nadměrné produkci slz můžou být čočky při nošení na oku nestabilní .
Snížená tvorba slz (hyposekrece) může být vrozená, ale častěji je následkem atrofie slzné žlázy, která může být různého původu např. senilní (po zánětech slzné žlázy) apod.
K poruše tvorby slz může dojít i po operaci mozku nebo při nervových obrnách. Hyposekrece je také jedním z příznaků tzv. syndromu suchého oka.
Důvodem tohoto onemocnění bývá porucha tvorby slz, toku slz nebo abnormální složení slz. Faktory, podporující vznik syndromu suchého oka jsou různé, může to být pokles produkce a změna složení slz, oční infekce, nošení kontaktních čoček, konzervační látky obsažené v očních kapkách, některé léky, drogy, ale také vliv zevního prostředí (vítr, horko) může stav oka zhoršit. Syndrom suchého oka se objevuje v každém věku, častěji však u starších lidí. Častý výskyt bývá u žen nad 45 let, zejména pak po přechodu. Syndrom suchého oka často doprovází i záněty kloubů a bývá spojen se suchostí v ústech a nose.
Při léčbě syndromu suchého oka se používají umělé slzy, nebo se odstraní příčina. Pokud je suchost oka způsobena např. léky, nošením kontaktních čoček nebo infekcí. Diagnóza snížené tvorby slz se určuje pomocí Schirmerova testu, používá se proužek filtračního papíru, který se vloží pod víčka a měří se délka nasáknutí slzami za určitý časový interval.

Komentáře

Máte nějaké otázky nebo názor?