Refrakce oka a refrakční vady

Neustávající změny zraku

oko

Zrak je naším nejdůležitějším smyslem, protože nám poskytuje přes 80 % informací. Vývoj vidění je velmi složitý proces, který prochází několika fázemi. Tento proces je ovlivňován lomivostí rohovky a čočky, hloubkou přední komory a předozadní délkou oka. Jsou to hodnoty, které určují refrakci oka.

Jak jsme již zmínili refrakce oka se během života mění
Změny se projevují zejména v prvních měsících a letech vývoje dítěte. Refrakce nezůstává stálá, ani po ukončení růstu těla kolem 20 roku.
Jedná se o fyziologické změny , které mají pomalý průběh a jakákoliv náhlá změna může signalizovat vážný stav.

Co je to refrakce?

Refrakce oka vyjadřuje poměr mezi délkou oka a optickou mohutností jeho lomivých prostředí. Pokud se paralelní paprsky přicházející k oku po lomu sbíhají na sítnici, nazýváme tento stav jako emetropii, pokud se ale paralelní paprsky po lomu sbíhají mimo sítnici, nazýváme tento stav jako ametropii. Ametropické oko má pak některou z refrakčních vad. Refrakční vada je tedy stav, kdy dochází k nepoměru mezi lomivostí oka a jeho délkou. Refrakční vady jsou převážně osové, kdy předozadní délka oka je menší (hypermetropie) nebo větší (myopie) vzhledem k lomivosti optických prostředí. Méně je refrakčních vad křivkových, kdy zakřivení refrakčních ploch je moc malé nebo moc velké. Existují také vady indexové, kdy vyšší index lomu čočky vyvolává myopii a nižší index lomu hypermetropii.

Refrakční vady můžeme rozdělit na malé a velké

MALÉ REFRAKČNÍ VADY si korigujeme sami, za pomoci vlastního úsilí, tato činnost je bezděčná. Toto trvalé úsilí může vést ke vzniku obtíží, kterým říkáme astenopické potíže .
Příčinou těchto potíží není refrakční vada sama, ale trvalé úsilí o ji vykorigovat.

Astenopické potíže jsou:

  • zrakové – projevují se neostrým, mlhavým nebo i dvojitým viděním, zejména při únavě nebo při špatných světelných podmínkách
  • oční – projevují se zčervenáním oka, slzením, pocitem cizího tělíska, palčivostí, řezáním
  • přídavné – projevují se bolestí hlavy

Malé refrakční vady se korigují pouze v případě vzniku astenopických potíží. Po korekci tyto potíže mizí.

VELKÉ REFRAKČNÍ VADY si nejsme schopni vykorigovat zvýšeným úsilím, jsou provázeny poklesem zrakové ostrosti, a proto je nutné tyto vady korigovat korekční pomůckou jako jsou brýle nebo kontaktní čočky.

Existují tyto hlavní druhy refrakčních vad:

  • Krátkozrakost – paprsky se sbíhají před sítnicí
  • Dalekozrakost – paprsky se sbíhají za sítnicí
  • Astigmatismus – optický systém oka nemá ve všech meridiánech stejnou optickou mohutnost
  • Vetchozrakost – projev stárnutí oka a ztráty pružnosti oka při zaostřování do blízka

Čtěte také:
Příznaky očních onemocnění
UV záření a jeho vliv na oko

Komentáře

Máte nějaké otázky nebo názor?