0 Kč

Produkty v košíku

V košíku nejsou žádné produkty

Zobrazit košík

Refrakce oka a refrakční vady


Zrak je naším nejdůležitějším smyslem, protože nám poskytuje přes 80% informací. Vývoj vidění je velmi složitý proces, který prochází několika fázemi. Tento proces je ovlivňován lomivostí rohovky a čočky, hloubkou přední komory a předozadní délkou oka. Jsou to hodnoty, které určují refrakci oka

Refrakce oka se během života mění, zejména v prvních měsících a letech vývoje dítěte a nezůstává stálá, ani po ukončení růstu těla kolem 20 roku. Jsou to změny fyziologické, mají pomalý průběh a jakákoliv náhlá změna může signalizovat chorobnou příčinu.

Refrakce oka vyjadřuje poměr mezi délkou oka a optickou mohutností jeho lomivých prostředí. Pokud se paralelní paprsky přicházející k oku po lomu sbíhají na sítnici, nazýváme tento stav jako emetropii, pokud se ale paralelní paprsky po lomu sbíhají mimo sítnici, nazýváme tento stav jako ametropii. Ametropické oko má pak některou z refrakčních vad.

Refrakční vada je tedy stav, kdy dochází k nepoměru mezi lomivostí oka a jeho délkou. Refrakční vady jsou převážně osové, kdy předozadní délka oka je menší (hypermetropie) nebo větší (myopie) vzhledem k lomivosti optických prostředí. Méně je refrakčních vad křivkových, kdy zakřivení refrakčních ploch je moc malé nebo moc velké. Existují také vady indexové, kdy vyšší index lomu čočky vyvolává myopii a nižší index lomu hypermetropii.
Refrakční vady můžeme rozdělit na malé a velké. Malé refrakční vady si korigujeme sami, za pomoci vlastního úsilí, tato činnost je bezděčná. Toto trvalé úsilí může vést ke vzniku obtíží, kterým říkáme astenopické potíže. Příčinou těchto potíží není refrakční vada sama, ale trvalé úsilí o ji vykorigovat.

Astenopické potíže jsou:
zrakové – projevují se neostrým, mlhavým nebo i dvojitým viděním, zejména při únavě nebo při špatných světelných podmínkách
oční – projevují se zčervenáním oka, slzením, pocitem cizího tělíska, palčivostí, řezáním
přídavné – projevují se bolestí hlavy

Malé refrakční vady se korigují pouze v případě vzniku astenopických potíží, po korekci tyto potíže zmizí.

Velké refrakční vady si nejsme schopni vykorigovat zvýšeným úsilím, jsou provázeny poklesem zrakové ostrosti, a proto je nutné tyto vady korigovat korekční pomůckou jako jsou brýle nebo kontaktní čočky.

Existují tyto hlavní druhy refrakčních vad:
 Krátkozrakost – paprsky se sbíhají před sítnicí
Dalekozrakost – paprsky se sbíhají za sítnicí
Astigmatismus – optický systém oka nemá ve všech meridiánech stejnou optickou mohutnost
 Vetchozrakost – projev stárnutí oka a ztráty pružnosti oka při zaostřování do blízka

Mezi nejčastější onemocnění oka patří tzv. suché oko.

Čtěte také:
Příznaky očních onemocnění
UV záření a jeho vliv na oko
Pages comments: Reply to # - Zrušit
Top