0 Kč

Produkty v košíku

V košíku nejsou žádné produkty

Zobrazit košík

Onemocnění živnatky

Živnatka má tři části, duhovku, řasnaté tělísko a cévnatku. Vážným onemocněním živnatky je zánět (uveitis), který může postihnout jen některou část živnatky nebo i všechny najednou. Při zánětu je funkce živnatky porušena, což může negativně působit na další tkáně oka, zejména na sítnici, kterou má za úkol vyživovat. Zánět živnatky se projevuje světloplachostí, zhoršeným viděním, bolestí a zarudnutím oka. Počátek onemocnění je někdy náhlý, typická je bolest při pohledu do blízka, někdy ale onemocnění začíná pomalu a při tom se zhoršuje vidění, někdy mohou před okem pouze poletovat mušky.

Příčiny vzniku zánětu jsou:
exogenní - záněty jsou způsobené vnější příčinou, jako je poranění oka, rohovkový vřed nebo infekce zanesená krevní cestou
endogenní - zánět je projevem imunologické reakce na celou řadu i vzdálených podnětů, často se příčinu nepodaří zjistit. Někdy je zánět spojen typicky s jiným onemocněním, např. zánětlivé onemocnění kloubů, kůže, sliznice trávicího, močového nebo pohlavního ústrojí.

Léčbu zánětu je třeba zahájit co nejdříve, nejběžněji se kapou protizánětlivé kortikosteroidy a léky, které rozšiřují zornici, aby nedošlo ke srůstům. Pokud se najde původce infekce, zahájí se příslušná léčba antibiotiky, nebo se léčí choroba, která je příčinou zánětu živnatky. Průběh zánětu se často komplikuje glau­komem (zvýšený nitrooční tlak), šedým zákalem nebo růstem abnormálních cév, které jsou zdrojem dalších obtíží, tyto komplikace se řeší během nebo po vyléčení zánětu.

Vrozené vady živnatky se vyskytují především na duhovce a jsou to:
heterochromie – je to rozdílné zbarvení duhovek, bývá vrozená nebo vzniká po chronickém zánětu
aniridie - chybí duhovková tkáň, obvykle ne úplně, duhovka tvoří úzký proužek
korektopie - zornice je uložena excentricky a mívá oválný tvar
albinismus - chybí pigment, oko je velmi světloplaché
kolobom duhovky – část duhovky chybí
anizokorie - je to nestejná velikost zornic, vyskytuje se až u 20% populace, nejčastější příčinou anizokorie je tzv. pupilotonie, u postiženého oka dochází ke značně zpomalenému zužování zornice.

Čtěte také:
Onemocnění sítnice
Onemocnění víček
Onemocnění spojivky
Onemocnění rohovky
Příznaky očních onemocnění
UV záření a jeho vliv na oko
Slzivost a vliv slz na nošení kontaktních čoček

Komentáře

Pages comments: Reply to # - Zrušit
Top