0 Kč

Produkty v košíku

V košíku nejsou žádné produkty

Zobrazit košík

Jak probíhá aplikace kontaktních čoček?


Aplikace kontaktních čoček v aplikačním středisku začíná pohovorem, kdy aplikátor zjišťuje celkovou (rodinnou i osobní) a oční anamnézu, zajímá se o choroby, jako je zvýšený tlak, cukrovka, alergie, užívání léků a hormonální antikoncepce, oční choroby, operace oka, úrazy oka a záněty. Dále se zajímá o průběh nošení brýlí, v případě, kdy již kontaktní čočky nosíte také o důvod změny, o průběh nošení kontaktních čoček, jejich snášenlivost a případné potíže. Během pohovoru se aplikátor zpravidla zeptá na věk, zaměstnání a prostředí, ve kterém pracujete nebo převážně pobýváte, také kde se budete s kontaktními čočkami pohybovat (jiný typ čoček se volí pro pobyt v zakouřeném a prašném prostředí, jiný typ pro člověka, který pracuje v klimatizovaném prostředí nebo u počítače). Během pohovoru provádí aplikátor tzv. aspekci, to znamená, že pohledem posuzuje stav oka a jeho okolí, zajímá ho poloha a velikost oční štěrbiny, postavení víček apod.

Po pohovoru následují důležitá vyšetření, jako první se stanovuje naturální vízus, popřípadě vízus s vlastní korekcí. Následuje určení refrakce oka, ta se stanovuje objektivně pomocí přístroje nazvaného refraktometr, po vyšetření pomocí refraktometru se zjištěná refrakce následně ověřuje subjektivně pomocí optotypu a zkušební skříně, která obsahuje sadu zkušebních skel.

Pokud je stanovena správná refrakce, provede aplikátor vyšetření předního segmentu oka, vyšetření se provádí pomocí přístroje nazvaného štěrbinová lampa. Během tohoto vyšetření se provádí i některá doplňková měření a vyšetření, jako je např. pachymetrie (měření tloušťky rohovky), měření průměru rohovky nebo otočení horního víčka, kdy se posuzuje stav tarzální spojivky.

Dalším vyšetřením je test slzivosti pomocí Schirmerova testu, kdy se pod okraj dolního víčka vsune proužek filtračního papíru a sleduje se délka nasáknutí papírku za určitou dobu. Pokud je slz nedostatek, kontaktní čočky osychají a usazeniny na čočkách jsou dráždivější, kontaktní čočky jsou v tomto případě obvykle špatně snášeny. Pokud je sekrece slz nadměrná, jsou kontaktní čočky na oku nestabilní.

Následuje vyšetření poloměru křivosti centrální části rohovky pomocí přístroje nazvaného keratometr; právě pomocí tohoto měření se vybere nejvhodnější kontaktní čočka. Důležité je vybrat správně i průměr kontaktní čočky, okraj kontaktní čočky by měl přesahovat rohovkový limbus asi o 1 až 2 mm.

Po těchto důležitých vyšetřeních aplikátor nabídne typy kontaktních čoček vhodných k aplikaci, je důležité prodiskutovat cenové relace čoček, dobu použitelnosti, dobu nošení a systémy péče o čočky apod.

Následuje nasazení vybrané kontaktní čočky. Zkušební kontaktní čočky může poprvé nasazovat aplikátor, někdy se rovnou přistoupí k nácviku nasazení kontaktní čočky a kontaktní čočky si rovnou nasadíte sami.

Nasazení kontaktních čoček není složité, chce to pouze cvik, nalezení vlastního vhodného postupu a motivaci. Postup je popsán ZDE.

Po usazení kontaktní čočky zkontroluje aplikátor nejdříve orientačně usazení kontaktní čočky, potom následuje test tolerance, kdy se čeká 10 až 30 minut na usazení kontaktní čočky. Následně se vyhodnotí aplikace tak, že se zjišťuje vízus, zkontroluje se přední segment oka s nasazenou kontaktní čočkou a poloha kontaktní čočky pomocí štěrbinové lampy. Správně naaplikovaná čočka by měla být posazena centricky a přiměřeně se pohybovat. Pokud je pohyb neznatelný, je možné k ověření správného usazení kontaktní čočky použít dotykový test, kdy se aplikátor pomocí hrany dolního víčka dotkne okraje kontaktní čočky, ta by se měla lehce pohnout a pomalu se vrátit do původní polohy.

Poté je nutné se naučit kontaktní čočku pod dohledem aplikátora i vyndávat; existuje také několik metod, nejpoužívanější je následující:

Při pohledu nahoru posuňte ukazováčkem kontaktní čočku na bělmo ve spodní části oka, jemně zmáčkněte kontaktní čočku mezi palcem a ukazováčkem a vyndejte ji.

Po vyjmutí čočky z oka následuje poučení o správné péči o kontaktní čočky, důležitá je i informace o možných komplikacích při jejich nošení nebo údržbě.

Pokud je aplikace úspěšná, následuje předání nebo objednání vybraných kontaktních čoček, a domlouvá se také termín další kontroly. Doba, za kterou se kontrola provádí, se liší – záleží na typu vybrané kontaktní čočky. Na kontrolu se dostavte s nasazenými kontaktními čočkami, nejlépe po několikahodinovém nošení, aby kontrola byla objektivní.

Během kontroly aplikátor vede pohovor o průběhu nošení, zkontroluje vízus s nasazenými čočkami. Provede kontrolu předního segmentu s nasazenými i vyndanými kontaktními čočkami, ověří si správnou manipulaci s kontaktními čočkami a zkontroluje správnou péči o ně. Odpoví Vám na případné dotazy, vysvětlí případné obtíže, popřípadě i důvod změny typu kontaktní čočky.

Čtěte také:
Možnosti poškození oka čočkou
Kontaktní čočky a léto
Kontaktní čočky a potápění
Začínáme s barevnými kontaktními čočkami
Příznaky očního onemocnění
Pages comments: Reply to # - Zrušit
Top